Ta kontakt!

  • Vil du prate litt og høre mer om hjertekultur, Hjertekultur-nettverket og hjertekulturgruppe?
  • Vil du bli med i en gruppe? Eller kunne du tenke deg at vi kom og holdt et foredrag der du bor, for å prøve å starte en hjertekulturgruppe?
  • Praktiserer du hjertekultur på din måte, og kunne tenke deg å kople deg på og bidra i det voksende Hjertekultur-nettverket vi prøver å skape?

Velkommen til en uforpliktende samtale eller epostutveksling.

Kontaktperson: Per Hjalmar Svae, telefon 41 66 25 90

På vei mot et bedre liv
og en bedre verden