Hva er hjertekultur?

I det indre er hjertekultur å la naturens krav og andres behov bety like mye som egne behov, i hverdagen og ved større beslutninger.

I det ytre er hjertekultur er å skape samliv, samarbeid og et samfunn preget av gjensidig omsorg for hverandre, og for dyrene og naturen.

Å begynne å praktisere hjertekultur

Første skritt er å komme ut av avhengighet; uselvsten­dighet, offer- og kravmentalitet, så man ikke er en belast­ning for andre. Gjennom dette utvikler man selvstendighet, en evne til å stå på egne bein i livet.

Neste skritt er at man også evner gjensidig­het.  Det vil si at man i sitt indre bryr seg like mye om andre som seg selv, slik at man evner å praktisere hjertekultur i det ytre.

Hjertekultur i parforhold og familie

Fundamentet legges ved å legge emosjonalitet bak seg; dvs. å være, sint, furten, sjalu, selvmedlidende, uten tilgivelse eller annen offer- og kravmentalitet.

Neste skritt er å utvikle dypere følsomhet, slik at livets opplevelser blir sterkere og evnen til innlevelse og empati øker. Så er det å evne å kommunisere dypere følelser, ønsker, behov og lengsler, og å lytte, samarbeide og ivareta seg selv og hver­andre bedre.

I barne­oppdragelsen skaper man en trygg base for barna (jfr. Circle of Security) og lærer barna følelsesregulering (Jfr. boka Hjerteforeldre).

Hjertekultur i bedrifter og organisasjoner

Gjennom en tredelt bunnlinje søker ledelsen en god balanse og helhet av sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft, dvs. ivare­takelse av mennesker, miljø og fortjeneste. Over 30 000 bedrifter i verden er med i Global Reporting Initiative og praktiserer dette.

Hjertekultur i lokalsamfunnet

I lokalsamfunnet kan man etablere et Bærekraftig Liv initiativ og starte hjertekulturgrupper. Gjennom samarbeidstiltak; vedhogst, reparasjonsverksted, bildeling, økocafé, etc., reduserer man forbruk og klimagassutslipp, samtidig som man skaper mer sosial kontakt, trivsel og hjertekultur.

Gjennom etisk handel utbrer man hjerte­kultur i verden. På sikt vil alt dette kunne skape en ny økonomisk sektor i samfunnet, en lokal og global samarbeids- og omsorgsøkonomi.

Hjertekultur-nettverket

Visjonen vår er et voksende nettverk av hjertekulturgrupper, tema­grupper og kurs­virksomhet som konkretiserer, praktiserer og utbrer hjertekultur. Et felles kjennetegn for alle gruppene er at de som er med har et fokus både på å utvikle seg selv, og å skape hjertekultur.

På vei mot et bedre liv
og en bedre verden