Den grønne visjonen – På vei til et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse – Gratis e-bok

I 2013 ga jeg ut boka Løsningen er grønn økonomi, politikk og livsstil på Flux forlag. Den kan betraktes som en grunnbok i grønn økonomisk teori og praksis. Hvordan kan vi skape en virkelig bærekraftig utvikling?

Den grønne omstillingen går meget fort. Mye er skjedd på de fem årene som er gått siden 2013. Jeg har derfor skrevet en ny bok: Den grønne visjonen. I denne oppfølgingsboka  beskriver jeg etter beste evne hvordan vi kan bevege oss i retning av et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Jeg beskriver:
– hvordan vi gjennomføre overgangen til fornybar energi og sirkulær økonomi for å skape en ekte bærekraftig utvikling,
– og hvordan vi kan skape samliv, samarbeid og et samfunn preget av hjertekultur framfor egoisme for å skape et mer medmenneskelig samfunn.

Boka består av fire deler:

 • Del 1 – Den grønne visjonen og den store omstillingen i verden
 • Del 2 – Fra sosialdemokrati til sosialøkologisk demokrati
 • Del 3 – Visjonen av et grønt samfunn
 • Del 4 – Veien til høyere livskvalitet uten høyere levestandard

Jeg beskriver det grønne skiftet og kulturelle skiftet som pågår i 1. del av boka. Jeg løfter fram nye tenkemåter og politiske virkemidler i 2. del av boka. I 3. del av boka beskriver jeg betydningen av lokale, folkelige initiativ, og i den 4. delen av boka betydningen av personlig ansvar og utvikling for å kunne skape et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. På slutten av boka er det oppsummering av hovedpoengene i boka.

Mitt håp er at denne e-boka kan bidra til debatt både innad i De Grønne og utad i samfunnet.

Her er e-boka Den grønne visjonen.

Per Hjalmar Svae, mai 2018

De fem egomønstrene – Nøkkelen til å forstå deg selv og andre – Gratis e-bok.

Egomønstrene dannes i barndommen. De er ressurser for å gjøre det beste ut av det. Men de gjør at vi søker erstatningsløsninger, i stedet for å få dekket de dypere, indre behovene. Dessverre hindrer de god dialog, inderlig nærhet og varig kjærlighet i parforhold. Hva er de fem egomønstrene sine kjennetegn? Hvordan kommer vi ut av dette?

På Wellbeingfestival i Bergen 6. – 9. april hadde Hjertekultur-nettverket stand. Per Hjalmar Svae holdt et foredrag om De fem egomønstrene.

Her er foredraget.

Jeg har i tillegg lagt inn et hefte om egomønstrene på omlag 100 sider som jeg laget i 2007. Her kan man lese mer i detalj om de enkelte egomønstrene og hvordan de fungerer.

Her er heftet.

Hva er Hjertekultur-nettverket?

 • Vår visjon er å skape et omfattende nettverk av hjertekulturgrupper, tema­grupper og kursvirksomhet med fokus på å konkretisere, praktisere og utbre hjertekultur.

I 2017  tok Per Hjalmar Svae og Tone Bell Rysst initiativ til en pilot-hjertekulturgruppe i Bergen, for å utvikle metodikk for slike grupper. Våren 2018 har vi så smått startet prosessen med å gå ut med ideen og danne flere hjertekulturgrupper. Det vil si grupper der deltakerne både har fokus på å utvikle seg selv og å utbre hjertekultur.

Hensikten er å bidra til å løfte menneskeheten til et nytt kulturelt nivå

Hjertekultur kan betraktes som en av de tre pilarene for Bærekraftig utvikling

  • Det pågår et grønt skifte til fornybar energi og sirkulær økonomi.  Det skapes av næringsliv og myndigheter med pådriv fra miljøpartier og andre.

  • I tillegg trengs det et økonomisk skifte fra vekstøkonomi til ombruks- og omsorgsøkonomi. Det fremmes av Bærekraftig Liv initiativer og etisk handel der du bor.

  • Og det trengs et kulturelt skifte til samliv, samarbeid og et samfunn preget av hjertekultur framfor egoisme. Dette fremmes av Hjertekultur-nettverket.