Den grønne visjonen – På vei til et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse – Gratis e-bok

I 2013 ga jeg ut boka Løsningen er grønn økonomi, politikk og livsstil på Flux forlag. Den kan betraktes som en grunnbok i grønn økonomisk teori og praksis. Hvordan kan vi skape en virkelig bærekraftig utvikling?

Den grønne omstillingen går meget fort. Mye er skjedd på de fem årene som er gått siden 2013. Jeg har derfor skrevet en ny bok: Den grønne visjonen. I denne oppfølgingsboka  beskriver jeg etter beste evne hvordan vi kan bevege oss i retning av et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Jeg beskriver:
– hvordan vi gjennomføre overgangen til fornybar energi og sirkulær økonomi for å skape en ekte bærekraftig utvikling,
– og hvordan vi kan skape samliv, samarbeid og et samfunn preget av hjertekultur framfor egoisme for å skape et mer medmenneskelig samfunn.

Boka består av fire deler:

  • Del 1 – Den grønne visjonen og den store omstillingen i verden
  • Del 2 – Fra sosialdemokrati til sosialøkologisk demokrati
  • Del 3 – Visjonen av et grønt samfunn
  • Del 4 – Veien til høyere livskvalitet uten høyere levestandard

Jeg beskriver det grønne skiftet og kulturelle skiftet som pågår i 1. del av boka. Jeg løfter fram nye tenkemåter og politiske virkemidler i 2. del av boka. I 3. del av boka beskriver jeg betydningen av lokale, folkelige initiativ, og i den 4. delen av boka betydningen av personlig ansvar og utvikling for å kunne skape et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. På slutten av boka er det oppsummering av hovedpoengene i boka.

Mitt håp er at denne e-boka kan bidra til debatt både innad i De Grønne og utad i samfunnet.

Her er e-boka Den grønne visjonen.

Per Hjalmar Svae, mai 2018