Hva er Hjertekultur-nettverket?

  • Vår visjon er å skape et omfattende nettverk av hjertekulturgrupper, tema­grupper og kursvirksomhet med fokus på å konkretisere, praktisere og utbre hjertekultur.

I 2017  tok Per Hjalmar Svae og Tone Bell Rysst initiativ til en pilot-hjertekulturgruppe i Bergen, for å utvikle metodikk for slike grupper. Våren 2018 har vi så smått startet prosessen med å gå ut med ideen og danne flere hjertekulturgrupper. Det vil si grupper der deltakerne både har fokus på å utvikle seg selv og å utbre hjertekultur.

Hensikten er å bidra til å løfte menneskeheten til et nytt kulturelt nivå

Hjertekultur kan betraktes som en av de tre pilarene for Bærekraftig utvikling

    • Det pågår et grønt skifte til fornybar energi og sirkulær økonomi.  Det skapes av næringsliv og myndigheter med pådriv fra miljøpartier og andre.

    • I tillegg trengs det et økonomisk skifte fra vekstøkonomi til ombruks- og omsorgsøkonomi. Det fremmes av Bærekraftig Liv initiativer og etisk handel der du bor.

    • Og det trengs et kulturelt skifte til samliv, samarbeid og et samfunn preget av hjertekultur framfor egoisme. Dette fremmes av Hjertekultur-nettverket.