Velkommen til hjertekultur-nettverket

Visjonen vår er å skape et voksende nettverk av hjertekulturgrupper, tema­grupper og kursvirksomhet som konkretiserer, praktiserer og utbrer hjertekultur. Hjertekultur er samliv, samarbeid og et samfunn preget av gjensidig omsorg for hverandre, og for dyrene og naturen.

I 2017  startet en pilotgruppe i Bergen som utviklet metodikk for hjertekulturgrupper. Det vil si grupper der deltakerne både har et fokus på å utvikle seg selv, og å utbre hjertekultur. Våren 2018 er vi i gang med å spre med ideen og danne flere grupper. Initiativtakere er Per Hjalmar Svae og Tone Bell Rysst.

Hensikten er å løfte oss selv og samfunnet til et nytt kulturelt nivå

Hjertekultur er en av pilarene for bærekraftig utvikling

  • Den ene pilaren er et grønt skifte til fornybar energi og sirkulær økonomi.  Det skapes av næringsliv og myndigheter med pådriv fra miljøorganisasjoner og -partier, slik som Miljøpartiet De Grønne.
  • Den andre pilaren er et økonomisk skifte fra vekstøkonomi til ombruks- og omsorgsøkonomi. Det fremmes av Bærekraftig Liv initiativer er du bor, og gjennom gjensidig økonomisk omsorg, dvs. etisk handel.
  • Den tredje pilaren er et kulturelt skifte til samliv, samarbeid og et samfunn preget av hjertekultur framfor egoisme. Dette fremmes av ideelle organisasjoner og Hjertekultur-nettverket.

Last opp presentasjonsfolder for Hjertekultur-nettverket.

På vei mot et bedre liv
og en bedre verden